Tänavakivide paigaldus

Tänavakivide paigaldusjuhend

Soovitused tänavakivide paigaldamiseks:

Sillutatav ala mõõdetakse ja tähistatakse. Eemaldatakse külmakerkeohtlikud pinnasekihid.
Kaevatud alale laotatakse killustiku või kruusa ( terasuurus 0-16 mm) kiht.
Killustikukiht tasandatakse ja tihendatakse vibraatoriga.
Kandekihile kantakse peale 3-5 cm paksune liivapadi.
Kivid laotakse silutud liivapadjale, kusjuures ladumist alustatakse hoone seinast.
Lõpuks puistatakse sillutisele kuiva liiva, mis harjatakse kivide vuukidesse ja sillutise pind tihendatakse 80- 100 kg kaaluva pinnasetihendajaga.

Hea lõpptulemuse saamiseks tuleb silmas pidada järgmist:

Eestimaise karmi kliima, niiskuse ja pinnasekergete pärast tuleb tänavakivi sillutise vastupidavuse saavutamiseks külmakerkeohtlik pinnasekiht sillutise alt alati eemaldada, aluse paksuse määrab pinnase liik ja sillutise kasutamise otstarve.
Peale aluse tegemist määratakse kindlaks sillutise alustamise koht ja jagatakse maa-ala väiksemateks, ühekorraga sillutatavateks osadeks. Väga pehmele pinnasele tasub mõnel juhul hakata kive paigaldama alles siis, kui alus on saanud talv läbi vajuda.
Sillutustöödele annavad hõlpu head tööriistad, vaja läheks labidat, puust rihtlatte või 20-30 mm läbimõõduga terastorusid,suundnööri ja vaiu, roobitsat või rihtlatti ja liivapadja tasandamiseks majakaid, vibraatorit, vesiloodi, kivide tükeldamiseks lõikurit, suurt puu- või kummivasarat, harja ja kindlasti ka korralikke töökindaid.
Raskeliiklusalale tuleb panna vähemalt 80 mm paksused kivid -UNI, UNI-DECOR, KARTANO.
Alustöödega seoses on kasulik meeles pidada, et kõik kaablid ja torud tuleb paigaldada alustööde tegemise ajal. Samuti tuleb kivipinna lõplikud kalded kavandada ja teha koos aluspinnaga.

Tänavakividega seotud teenused

Meiepoolt pakutavad teenused:

 • Tänavakivide paigaldus                     
 • Graniitkivide paigaldus
 • Munakivide paigaldus
 • Paekivide paigaldus
 • Äärekivide paigaldus
 • Murukivi paigaldus
 • Freesasfalti paigaldus
 • Killustikaluste rajamine
 • Sillutise parandustööd
 • Võrkaedade ehitus
 • Haljastustööd
 • Liivavedu
 • Killustiku vedu.
 • Lammutustööd
 • Ehitusjärgne koristus