Tänavakivide paigaldus Tänavakivide paigaldus Unikivide paigaldus Tänavakivide paigaldus

Asennusohje

KATUKIVIEN ASENNUSOHJE

Suosituksia katukivien asentajille:

Kivetettävä alue mitoitetaan ja merkitään. Routivat maakerrokset poistetaan.

Käsitellylle alueelle levitetään sepeli- tai sorakerros (raekoko 0-16 mm).

Sepelikerros tasoitetaan ja tiivistetään maantiivistäjällä.

Pohjakerrokseen levitetään 3-5 cm paksuinen hiekkakerros.

Kivet ladotaan tasoitettuun hiekkakierrokseen ja asentaminen aloitetaan rakennuksen seinän luota.

Lopuksi levitetään kiveykseen kuivaa hiekkaa, joka harjataan saumoihin. Kiveyksen pinta tiivistetään 80–100 kg maantiivistäjällä.

Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi on otettava huomioon seuraavat asiat:

Viron ankarien sääolojen, kosteuden ja roudan takia on kiveyksen kestävyyden saavuttamiseksi aina poistettava routiva maakerros. Pohjakerroksen paksuuden määräävät maa-aineksen laatu ja kiveyksen käyttötarkoitus.

Pohjakerroksen tekemisen jälkeen päätetään asennuksen aloituspaikasta ja alue jaetaan pienempiin kerrallaan kivetettäviin osiin. Erittäin pehmeään maaperään kannattaa asentaa kiveys vasta silloin, kun pohjakerros on yli talven vajonnut.

Kiveystöitä helpottavat kunnon työvälineet. Niihin kuuluvat lapio, puiset vaaituslatat tai 20–30 mm paksuiset teräsputket, mittausnaru ja teikit, kaavinta tai vaaituslatta sekä hiekkakerroksen tasoitusta varten merkitsemisvälineet, maantiivistäjä, vesivaaka, kivileikkuri, iso puu- tai kumivasara, harja ja varmasti kunnon työkäsineet.

Raskaan liikenteen alueelle on asennettava vähintään 80 mm paksuiset kivet - UNI, UNI-DECOR, KARTANO. 

Kaikki kaapelit ja putket on asennettava pohjatöiden yhteydessä. Myös on kivipinnan lopulliset kaltevuudet suunniteltava ja tehtävä pohjatöiden yhteydessä.

Kivetyspalvelut

Tarjoamamme palvelut:

 • Katukivien asennus                     
 • Graniittikivien asennus
 • Mukulakivien asennus
 • Kalkkikivien asennus
 • Reunakivien asennus
 • Nurmikivien asennus
 • Kierrätysasfalatin asennus
 • Sepelipohjien tekeminen
 • Kiveysten korjaus
 • Verkkoaitojen rakentaminen
 • Viherrakennustyöt
 • Hiekan kuljetus
 • Sepelin kuljetus
 • Purkutyöt
 • Siivous rakennuksen jälkeen

Palvelujen hinnat

Kiveyksen asennus hiekkakerroksineen olemassa olevaan sepelikerrokseen sovitaan  
Katukiveyksen asennus, sisältää hiekka- ja sepelikerroksen               sovitaan  
Kiveyksen asennus, sisältää hiekka- ja sepelikerroksen sekä maakerroksen kuorimisen sovitaan  
Reunakivien asennus kaikkine materiaaleineen sovitaan  
Luonnonkivien asennus kaikkine materiaaleineen sovitaan  
Tien pinnoitus graniittimurskeella  sovitaan  
Maatyöt, nurmikon kylvö sovitaan